Zavřít

Objednávka

Zavřít okno
Zavřít

Dokumenty ke stažení

 • Formulář pro uvedení důvodu k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště

  (PDF, 148 kB)

 • Klinika JL-MR žádanka

  (PDF, 266 kB)

 • Klinika JL-MR žádanka WORD

  (DOCX, 32 kB)

 • Klinika JL-MR ověření kompatibility implantátu před vyšetřením

  (PDF, 261 kB)

 • Klinika JL-MR Informovaný souhlas pacienta s vyšetřením

  (PDF, 314 kB)

 • Consentement éclairé du patient pour la réalisation de l'examen_FR_KJL_MR_IS

  (PDF, 314 kB)

 • Patient informed consent to examination_AJ_KJL_MR_IS

  (PDF, 306 kB)

 • Patienteneinwilligung mit Untersuchung nach Aufklärung_DE_KJL_MR_IS

  (PDF, 302 kB)

 • Информированное согласие пациента на обследование_RUS_KJL_MR_IS

  (PDF, 265 kB)

 • Klinika JL-MR Souhlas pacienta se zasláním zprávy na soukromý email

  (PDF, 153 kB)

Zavřít okno
Zavřít

Mozku a páteře Mozku a páteře

Zobrazení a diagnostika:

MR mozku (zobrazit více)
- nádorová a zánětlivá onemocnění mozku a míchy, včetně demyelinizačních poruch CNS
- následky úrazů hlavy
- neurodegenerativní onemocnění
- vrozené anomálie CNS, hydrocefalus
- bolesti hlavy
- zobrazení orbit a optických nervů
- zobrazovací diagnostika epilepsie, cévních onemocnění mozku (aneuryzma, cévní anomálie) 
- zobrazení hypofýzy

- funkční MR vyšetření mozku, MR traktografie, MR spektroskopie 

MR páteře (zobrazit více)
- degenerativní onemocnění páteře (zobrazení disků, vazů, míchy, odstupů míšních nervů)
- nádorová a zánětlivá onemocnění míchy a páteře
- spinální traumata

Standardně nevyšetřujeme hrudní páteř.

Zavřít okno
Zavřít

ORL Krku a baze lební

Zobrazení a diagnostika:
- tumory krku, oblasti baze lební, nádory slinných žláz a orofaryngu
- zobrazení nervů
- diagnostika vrozených a vývojových anomálií ORL oblasti
- vedlejších dutin nosních

Zavřít okno
Zavřít

MSK Kloubů

MR vyšetření:
- ramenního, loketního, zápěstního kloubu a malých kloubů ruky
- kyčelního, kolenního, hlezenného kloubu a přednoží

Zobrazení a diagnostika:
- menisků, vazů, chrupavek
- detekce zánětlivých i národových změn skeletu 
- vyšetření svalů a svalových úponů

Zavřít okno
Zavřít

Končetin Paže, předloktí, stehna, bérce

Zobrazení a diagnostika:
- detekce zánětlivých i národových změn
- zobrazení nervů svalů a svalových úponů

Zavřít okno
Zavřít

Břicha Játra, žlučové cesty, ledviny, tenké střevo

MR v břišní blasti:

- zobrazení procesů jater, slinivky, ledvin
- cholangiopankreatografie - tzv. MRCP (neinvazivní vyšetření žlučových cest)
- sledování onkologicky nemocných pacientů
- diferenciální diagnostika nespecifických zánětů tenkého střeva a ostatních nezánětlivých procesů střeva

Zavřít okno
Zavřít

Pánve MR prostaty, konečníku, dělohy, atd.

Zobrazení a diagnostika:
- zobrazení procesů dělohy, vaječníků
- nádorových a zánětlivých onemocnění konečníku
- nádorů prostaty
- vyšetření nervů, svalů a svalových úponů
- detekce zánětlivých i národových změn skeletu

Zavřít okno
Zavřít

Plodu a placenty Plodu a placenty

MR zobrazení plodu a placenty, kompletní diagnostika vrozených vývojových vad, nádorů i genetických onemocnění u plodu.

Objednání na toto vyšetření je možné pouze skrze specializované partnery. V případě nutnosti se prosím obraťe na svého gynekologa, který Vám v této věci rád poradí.
Děkujeme za pochopení.

Zavřít okno
Zavřít

Mozek čekací doba 4-5 týdnů

MR vyšetření mozku a obličejové části:

 • ⦁ k vyšetření mozku a obličejové části (vedlejší dutiny nosní, očnice, atd.) přicházejte bez naslouchátek, brýlí, šperků a jiných kovových předmětů
  ženy bez nalíčení, řasenek, make-upu, pudrů, vlasových gelů, laků apod.
 • ⦁ kovové zubní výplně a rovnátka obvykle vyšetření nijak nebrání, mohou ale způsobit deformace obrazu při vyšetření mozku nebo v oblasti obličeje a znehodnotit tak výsledný obraz
 • ⦁ vyšetření trvá 20-40 minut
 • ⦁ vyšetření je nebolestivé
 • ⦁ není nutná žádná speciální příprava (dieta, omezení užívání léků apod.)
 • ⦁ pacient má okolo hlavy cívku a hlava je v průběhu vyšetření ve středu tunelu
 • ⦁ v některých indikacích při vyšetření mozku je nutná aplikace kontrastní látky do žíly, o aplikaci kontrastní látky rozhoduje vyšetřující radiolog
 • ⦁ při MR angiografii mozkových cév Vám není aplikována kontrastní látka do žíly

Proč se nejčastěji vyšetřuje mozek na MR?

 • ⦁ zobrazovací diagnostika epilepsie
 • ⦁ nádorová a zánětlivá onemocnění mozku a míchy včetně demyelinizačních poruch CNS
 • ⦁ následky úrazů hlavy, neurodegenerativní onemocnění
 • ⦁ vrozené anomálie CNS, hydrocefalus
 • ⦁ bolesti hlavy, tinnitus (tedy zvonění, šumění, bzučení, klikání nebo syčení v uších)
 • ⦁ zobrazení orbit a optických nervů
 • ⦁ cévní onemocnění mozku (aneuryzma, cévní anomálie)
 • ⦁ kompletní zobrazení hypofýzy

Kromě základního vyšetření, jsme schopni provádět v opodstatněných případech nejnáročnější vyšetření mozku:

 • ⦁ funkční vyšetření mozku
 • ⦁ protonovou spektroskopii
 • ⦁ MR traktografii-zpracování DTI sekvencí s vysokým rozlišením a vizualizaci traktů v bílé hmotě mozku
  Tato speciální vyšetření jsou časově velmi náročná, trvají i 60 minut.
  Velmi časově náročné je i jejich následné zpracování a vyhodnocení.
Zavřít okno
Zavřít

Páteř čekací doba 2 týdny

MR vyšetření jednoho úseku páteře:

 • ⦁ standardně na našem pracovišti nevyšetřujeme hrudní páteř
 • ⦁ k vyšetření páteře není nutná žádná speciální příprava (dieta, omezení užívání léků apod.)
 • ⦁ vyšetření trvá 20-25 minut
 • ⦁ vyšetření je nebolestivé
 • ⦁ při vyšetření krční páteře má pacient hlavu a krk uvnitř speciální cívky, hlava projíždí skenerem a krční páteř je během celého vyšetření umístěna ve středu tunelu
 • ⦁ u MR vyšetření bederní páteře a SI kloubů (SIS) má pacient oblast bederní páteře ve středu skeneru po celou dobu vyšetření
 • ⦁ ve výjimečných případech je nutná aplikace kontrastní látky do žíly, o aplikaci kontrastní látky rozhoduje vyšetřující radiolog

Proč se nejčastěji vyšetřuje páteř na MR?

 • ⦁ degenerativní onemocnění páteře (zobrazení disků, vazů, míchy, odstupů míšních nervů)
 • ⦁ nádorová a zánětlivá onemocnění míchy a páteře
 • ⦁ spinální traumata
Zavřít okno
Zavřít

Rameno čekací doba 2 týdny

MR vyšetření ramenního kloubu:

 • ⦁ vyšetření trvá 20-25 minut
 • ⦁ vyšetření je nebolestivé
 • ⦁ není nutná žádná speciální příprava (dieta, omezení užívání léků apod.)
 • ⦁ při vyšetření má pacient ramenní kloub umístněný ve speciální cívce, rameno je během samotného vyšetření uprostřed skeneru (tedy i hlava je umístěna ve skeneru v průběhu vyšetření)
 • ⦁ ve výjimečných případech je nutná aplikace kontrastní látky do žíly, o aplikaci kontrastní látky rozhoduje vyšetřující radiolog

Proč se nejčastěji vyšetřují klouby na MR?

 • ⦁ diagnostika a zobrazení onemocnění menisků, vazů, chrupavek
 • ⦁ detekce zánětlivých i národových změn skeletu
 • ⦁ vyšetření svalů a svalových úponů
 • ⦁ degenerativní onemocnění
Zavřít okno
Zavřít

Loket čekací doba 2 týdny

MR vyšetření loketního kloubu:

 • ⦁ vyšetření trvá 30-40 minut
 • ⦁ vyšetření je nebolestivé
 • ⦁ není nutná žádná speciální příprava (dieta, omezení užívání léků apod.)
 • ⦁ loketní kloub je uložený v cívce a v průběhu celého vyšetření je umístěn ve středu tunelu, hlava projíždí skenerem a následně se nachází na konci tunelu
 • ⦁ ve výjimečných případech je nutná aplikace kontrastní látky do žíly, o aplikaci kontrastní látky rozhoduje vyšetřující radiolog

Proč se nejčastěji vyšetřují klouby na MR?

 • ⦁ diagnostika a zobrazení onemocnění menisků, vazů, chrupavek
 • ⦁ detekce zánětlivých i národových změn skeletu
 • ⦁ vyšetření nervů, svalů a svalových úponů
 • ⦁ degenerativní onemocnění
Zavřít okno
Zavřít

Břicho čekací doba 2 týdny

MR vyšetření jater, slinivky, ledvin:

  • ⦁ pacient nesmí pít ani jíst alespoň 2-3 hodiny před vyšetřením
  • ⦁ vyšetření trvá 30-50 minut, přestože může být vyšetření zdlouhavé, je pro jeho zdárný průběh a pro získání jasných obrázků důležité, aby se pacient nehýbal a ležel klidně
  • ⦁ pacient při vyšetření leží na zádech, ruce má vzpažené za hlavou (hlava neprojíždí tunelem)
  • ⦁ v průběhu vyšetření je pacient opakovaně požádán o zadržení dechu na kratší dobu (zhruba 15 až 20 vteřin)
  • ⦁ při vyšetření je nutná aplikace přípravku se spasmolytický účinkem (např. Buscopanu) a MR kontrastní látky do žíly
  • ⦁ po vyšetření může pacient odejít a není nutné dodržovat žádný speciální režim, MR vyšetření ho nijak neomezí v obvyklém způsobu života

MR Cholangiopankreatografie - tzv. MRCP, neinvazivní vyšetření žlučových cest:

     • ⦁ pacient nesmí pít ani jíst alespoň 2-3 hodiny před vyšetřením
     • ⦁ vyšetření trvá 30-40 minut, přestože může být vyšetření zdlouhavé, je pro jeho zdárný průběh a pro získání jasných obrázků důležité, aby se pacient nehýbal a ležel klidně
     • ⦁ pacient při vyšetření leží na zádech, ruce má vzpažené za hlavou (hlava neprojíždí tunelem)
     • ⦁ v průběhu vyšetření je pacient opakovaně požádán o zadržení dechu na kratší dobu (zhruba 15 až 20 vteřin)
     • ⦁ při vyšetření je nutná aplikace přípravku se spasmolytický účinkem (např. Buscopanu) do žíly
     • ⦁ po vyšetření může pacient odejít a není nutné dodržovat žádný speciální režim, MR vyšetření ho nijak neomezí v obvyklém způsobu života

MR enterografie:

        • ⦁ cílené vyšetření tenkého střeva (např. u Crohnovy nemoci) diferenciální diagnostika nespecifických střevních zánětů (IBD) a ostatních nezánětlivých procesů střeva
        • ⦁ vyšetření provádíme ambulantně
        • ⦁ vždy je nutná speciální dietní příprava před vyšetřením, u osob se zácpou – doporučujeme 3 dny před vyšetřením tekutou dietu, ev. lze k přípravě použít po dohodě s odesílajícím lékařem, přípravek Fortrans (dle návodu k použití, který je u výrobku)
        • enterografii neprovádíme dříve než 7 dní od provedené kolonoskopie
        • ⦁ dále je zapotřebí několik dní před vyšetřením vysadit některé léky (je-li to možné) a pacient by se o vysazení konkrétních léků měl vždy poradit se svým ošetřujícím lékařem (sedativa, antipsychotika, silná analgetika a spasmolytika)
        • ⦁ vyšetření provádíme ambulantně

Postup:
2 dny před vyšetřením (bezezbytková a nenadýmavá strava)

          • lehká jídla, pokud možno, přejděte na kašovitou stravu - vynechte nadýmavou stravu (luštěniny, syrová zelenina, ovoce, čerstvé, kynuté a celozrnné pečivo, maso a tučné výrobky, koření, vyvarovat se potravin obsahujících mák a kmín zcela vynechat mléko a všechny mléčné výrobky)

 

          • lze libovou šunku, rohlík či housku s máslem, dále si můžete k obědu dát například rýži s trochou omáčky nebo sosu, těstoviny, vývar, sušenky, vejce, slazený čaj

 

          • pít hodně tekutin (čaj, přírodní rostlinné šťávy, džusy, bujóny, polévky), vyhnout se nápojům obsahujícím CO2 (např. minerální vody) a kávě

1 den před vyšetřením

           • snídaně - čaj

 

           • k obědu jen čistá polévka (bujón), dále jen tekutiny – čaj, voda (na celý zbytek dne asi 2,5 – 3 l, ne mléko!)

 

           • od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit a nežvýkat žvýkačku

Průběh vyšetření:

            • Ráno před vyšetřením dostane pacient 1,5 litru kontrastní látky, kterou rovnoměrně popíjí, aby došlo k jejímu rovnoměrnému rozložení ve střevech. Po dopití kontrastní látky, následuje samotné vyšetření v magnetické rezonanci. Těsně před vyšetřením sestra zavede nitrožilní kanylu. Kontrastní látka je aplikována během vyšetření, současně je aplikován i přípravek Buscopan (pro omezení střevní peristaltiky). Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal (jakýkoliv pohyb znehodnocuje zobrazení), a řádně zadržel dech dle pokynu radiologického asistenta.

 

            • Celé vyšetření běžně trvá 15-20 minut.

Po vyšetření:

             • Po ukončení vyšetření sestra odstraní kanylu a pacient počká ještě nejméně 20 minut v čekárně, aby mu mohla být v případě výskytu pozdějších komplikací poskytnuta náležitá lékařská péče. Celkový čas, který pacient stráví na našem pracovišti je maximálně 2 hodiny.

Velmi důležitá je následná hydratace pacienta po MR vyšetření.

            • Je zapotřebí určitá opatrnost po vyšetření, kdy můžete i opožděně mít pocity napětí v břiše a výrazné nucení na stolici. Je proto lépe se asi 1-2 hodiny zdržovat v dosahu toalety.
Zavřít okno
Zavřít

Pánev čekací doba 3 týdny

MR vyšetření pánve:

  • ⦁ pacient by neměl pít 2 hodiny před vyšetřením, ale jinak není nutná žádná speciální příprava (dieta, omezení užívání léků apod.)
  • ⦁ vyšetření trvá 30-40 minut, přestože může být vyšetření zdlouhavé, je pro jeho zdárný průběh a pro získání jasných obrázků důležité, aby se pacient nehýbal a ležel klidně
  • ⦁ pacient při vyšetření leží na zádech (hlava neprojíždí tunelem)
  • ⦁ při vyšetření je nutná aplikace přípravku se spasmolytický účinkem (např. Buscopanu) a MR kontrastní látky do žíly
  • ⦁ po vyšetření může pacient odejít a není nutné dodržovat žádný speciální režim, MR vyšetření ho nijak neomezí v obvyklém způsobu života

Proč se nejčastěji vyšetřuje pánev na MR?

    • ⦁ zobrazovací diagnostika dělohy, vaječníků
    • ⦁ nádorová a zánětlivá onemocnění konečníku
    • ⦁ zobrazení prostaty před případnou biopsií
    • ⦁ vyšetření nervů, svalů a svalových úponů
    • ⦁ detekce zánětlivých i národových změn skeletu
Zavřít okno
Zavřít

Zápěstí čekací doba 2 týdny

MR vyšetření zápěstního kloubu:

 • ⦁ vyšetření trvá 30-40 minut
 • ⦁ vyšetření je nebolestivé
 • ⦁ není nutná žádná speciální příprava (dieta, omezení užívání léků apod.)
 • ⦁ při vyšetření má pacient zápěstí uložené v cívce, zápěstí je v průběhu vyšetření umístěno ve středu tunelu
 • ⦁ ve výjimečných případech je nutná aplikace kontrastní látky do žíly, o aplikaci kontrastní látky rozhoduje vyšetřující radiolog

Proč se nejčastěji vyšetřují klouby na MR?

 • ⦁ diagnostika a zobrazení onemocnění menisků, vazů, chrupavek
 • ⦁ detekce zánětlivých i národových změn skeletu
 • ⦁ vyšetření nervů, svalů a svalových úponů
 • ⦁ degenerativní onemocnění
Zavřít okno
Zavřít

Koleno čekací doba 2 týdny

MR vyšetření kolenního kloubu:

 • ⦁ vyšetření trvá 20-25 minut
 • ⦁ vyšetření je nebolestivé
 • ⦁ není nutná žádná speciální příprava (dieta, omezení užívání léků apod.)
 • ⦁ při vyšetření kolenního kloubu má pacient okolo vyšetřovaného kolena cívku, kolenní kloub je během vyšetření ve středu tunelu a pacient má hlavu mimo skener (hlava neprojíždí tunelem)
 • ⦁ ve výjimečných případech je nutná aplikace kontrastní látky do žíly, o aplikaci kontrastní látky rozhoduje vyšetřující radiolog

Proč se nejčastěji vyšetřují klouby na MR?

 • ⦁ diagnostika a zobrazení onemocnění menisků, vazů, chrupavek
 • ⦁ detekce zánětlivých i národových změn skeletu
 • ⦁ vyšetření svalů a svalových úponů
 • ⦁ degenerativní onemocnění
Zavřít okno
Zavřít

Hlezno čekací doba 3 týdny

MR vyšetření hlezenního kloubu a chodidla:

 • ⦁ vyšetření trvá 30 minut
 • ⦁ vyšetření je nebolestivé
 • ⦁ není nutná žádná speciální příprava (dieta, omezení užívání léků apod.)
 • ⦁ při vyšetření hlezenního kloubu má pacient okolo kotníku-nohy cívku a hlezno je během vyšetření ve středu tunelu, pacient má hlavu mimo skener (hlava neprojíždí tunelem)
 • ⦁ ve výjimečných případech je nutná aplikace kontrastní látky do žíly, o aplikaci kontrastní látky rozhoduje vyšetřující radiolog

Proč se nejčastěji vyšetřují klouby na MR?

   • ⦁ diagnostika a zobrazení onemocnění menisků, vazů, chrupavek
   • ⦁ detekce zánětlivých i národových změn skeletu
   • ⦁ vyšetření nervů, svalů a svalových úponů
   • ⦁ degenerativní onemocnění

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Martin Kynčl, Ph.D. Specializace
dětská radiologie, neuroradiologie, neuroonkologie, fetální MR, sportovní medicína

Jazykové znalosti:

Angličtina, francouzština, ruština

Vzdělání:

1993 – promoce 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1996 – odborná stáž Hôpital Necker-Enfants malades, Paříž
1997 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2001 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky
2016 – obhajoba doktorandské práce na téma „Management a diagnostika vrozených vývojových vad plic u dětí“ na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, udělení titulu Ph.D.

Dosavadní praxe:

1993–2007 – Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, sekundární lékař
2003–2014 – pracovní pobyty Norrland’s University Hospital, Umeå
2007-2019 – zástupce primáře pro dětskou část, vedoucí lékař dětské MR, KZM 2. LF UK a FN v Motole
2019–dosud – zástupce přednosty pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy a vedoucí lékař dětské MR, KZM 2. LF UK a FN v Motole
2009–dosud – Klinika JL, vedoucí lékař
2007–dosud – pedagog 2. LF UK
2018–dosud – školitel Ph.D. studia 2.LF UK

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Pediatrická sekce, Sekce magnetické rezonance RS ČLS JEP
Lékařská komora (LK) Licence Č.44410/80 v Radiodiagnostice
European Society of Paediatric Radiology (ESPR)
Člen pracovní skupiny fetální MR a onkologie při ESPR
European Society of Paediatric Neuroradiology (ESPN)
Society of Paediatric Radiology (SPR)
European Society of Radiology (ESR)

Publikační, vzdělávací a výzkumná činnost:

85 Publikací 7 kapitol v monografiích, WOS Citation index 377, H-index: 12
Řešitel interního grantu FN v Motole: “Možnosti diagnostiky a prenatálního zobrazení anorektálních malformací pomocí magnetické resonance, vliv na poporodní management dítěte.”
Spoluvedoucí skupiny neurozobrazení při Epilepsy Research Centre Prague (EpiReC)

Recentní publikace:

Tesner P, Drabova J, Stolfa M, Kudr M, Kyncl M, Moslerova V, Novotna D, Kremlikova Pourova R, Kocarek E, Rasplickova T, Sedlacek Z, Vlckova M. A boy with developmental delay and mosaic supernumerary inv dup(5)(p15.33p15.1) leading to distal 5p tetrasomy - case report and review of the literature. Mol Cytogenet. 2018 May 9;11:29.

Liby P, Torres VL, Taborsky J, Kyncl M, Tichy M. Electromagnetic navigation-guided neuroendoscopic transfrontal transaqueductal fenestration of expansive posterior fossa arachnoid cyst with simultaneous endoscopic third ventriculostomy in an infant. Childs Nerv Syst. 2018 Nov;34(11):2309-2312.

Benova B, Petrak B, Kyncl M, Jezdik P, Maulisova A, Jahodova A, Komarek V, Krsek P. Early predictors of clinical and mental outcome in tuberous sclerosis complex: A prospective study. Eur J Paediatr Neurol. 2018 Jul;22(4):632-641.

Zapotocky M, Mata-Mbemba D, Sumerauer D, Liby P, Lassaletta A, Zamecnik J, Krskova L, Kyncl M, Stary J, Laughlin S, Arnoldo A, Hawkins C, Tabori U, Taylor MD, Bouffet E, Raybaud C, Ramaswamy V. Differential patterns of metastatic dissemination across medulloblastoma subgroups. J Neurosurg Pediatr. 2018 Feb;21(2):145-152.

Liby P, Zamecnik J, Kyncl M, Zackova J, Tichy M. Electromagnetic navigation-guided neuroendoscopic removal of radiation-induced intraforniceal cavernoma as a late complication of medulloblastoma treatment. Childs Nerv Syst. 2017 Nov;33(11):2051-2055.

Liba Z, Sedlacek P, Sebronova V, Maulisova A, Rydenhag B, Zamecnik J, Kyncl M, Krsek P. Intrathecal failed in the therapy of Rasmussen encephalitis. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2017 May 11;4(4):e354.

Liby P, Zamecnik J, Kyncl M, Tichy M. An olfactory groove schwannoma with a pseudocyst compressing the basal ganglia, internal capsule and optic tracts. Childs Nerv Syst. 2016 Nov;32(11):2269-2273.

Kyncl M, Koci M, Ptackova L, Hornofova L, Ondrej F, Snajdauf J, Pychova M. Congenital bronchopulmonary malformation: CT histopathological correlation. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2016 Dec;160(4):533-537.

Svojgr K, Sumerauer D, Puchmajerova A, Vicha A, Hrusak O, Michalova K, Malis J, Smisek P, Kyncl M, Novotna D, Machackova E, Jencik J, Pycha K, Vaculik M, Kodet R, Stary J. Fanconi anemia with biallelic FANCD1/BRCA2 mutations – Case report of a family with three affected children. Eur J Med Genet. 2016 Mar;59(3):152-7.

Krsek, P.; Jahodova, A.; Kyncl, M.; Kudr, M.; Komarek, V.; Jezdik, P.; Jayakar, P.; Miller, I.; Korman, B.; Rey, G.; Resnick, T.; Duchowny, M. Predictors of seizure-free outcome after epilepsy surgery for pediatric tuberou sclerosis complex. Epilepsia 2013 Nov;54(11):1913-21

Buksakowska I, Szabó N, Martinkovič L, Faragó P, Király A, Vrána J, Kincses,ZT, Meluzín J, Šulc V, Kynčl M, Roček M, Tichý M, Charvát F, Hořínek D, Marusič,P. Distinctive Patterns of Seizure-Related White Matter Alterations in Right and
Left Temporal Lobe Epilepsy. Front Neurol. 2019 Oct 1;10:986. doi:10.3389/fneur.2019.00986. eCollection 2019. PubMed PMID: 31632330; PubMed Central, PMCID: PMC6779711.

Hrdlicka M, Sanda J, Urbanek T, Kudr M, Dudova I, Kickova S, Pospisilova L,Mohaplova M, Maulisova A, Krsek P, Kyncl M, Blatny M, Komarek V. Diffusion Tensor, Imaging And Tractography In Autistic, Dysphasic, And Healthy Control Children.
Neuropsychiatr Dis Treat. 2019 Oct 3;15:2843-2852. doi: 10.2147/NDT.S219545. eCollection 2019. PubMed PMID: 31632032; PubMed Central PMCID: PMC6781738.

Benova B, Belohlavkova A, Jezdik P, Jahodová A, Kudr M, Komarek V, Novak V, Liby P, Lesko R, Tichý M, Kyncl M, Zamecnik J, Krsek P, Maulisova A. Cognitive performance in distinct groups of children undergoing epilepsy
surgery-a single-centre experience. PeerJ. 2019 Oct 8;7:e7790. doi: 10.7717/peerj.7790. eCollection 2019. PubMed PMID: 31608172; PubMed Central PMCID: PMC6788437.

Barp A, Laforet P, Bello L, Tasca G, Vissing J, Monforte M, Ricci E, Choumert, A, Stojkovic T, Malfatti E, Pegoraro E, Semplicini C, Stramare R, Scheidegger O, Haberlova J, Straub V, Marini-Bettolo C, Løkken N, Diaz-Manera J, Urtizberea JA,
Mercuri E, Kynčl M, Walter MC, Carlier RY. European muscle MRI study in limb girdle muscular dystrophy type R1/2A (LGMDR1/LGMD2A). J Neurol. 2019 Sep 25. doi:10.1007/s00415-019-09539-y. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31555977.

Liby P, Lomachinsky V, Petrak B, Kyncl M, Charvat F, Padr R, Tichy M. Torcular, dural sinus malformations: a single-center case series and a review of literature. Childs Nerv Syst. 2019 Jul 2. doi: 10.1007/s00381-019-04280-3. [Epub
ahead of print] PubMed PMID: 31267184.

Belohlavkova A, Jezdik P, Jahodova A, Kudr M, Benova B, Maulisova A, Liby P, Vaculik M, Lesko R, Kyncl M, Zamecnik J, Tichy M, Komarek V, Krsek P. Evolution of pediatric epilepsy surgery program over 2000-2017: Improvement of care? Eur J
Paediatr Neurol. 2019 May;23(3):456-465. doi: 10.1016/j.ejpn.2019.04.002. Epub 2019 Apr 15. PubMed PMID: 31023627.

Kyncl M, Lestak J, Tintera J, Haninec P. Traumatic optic neuropathy-a contralateral finding: A case report. Exp Ther Med. 2019 May;17(5):4244-4248. doi: 10.3892/etm.2019.7445. Epub 2019 Mar 27. PubMed PMID: 31007755; PubMed Central PMCID: PMC6468911.

Hrdlicka M, Kudr M, Krsek P, Tichy M, Kyncl M, Zamecnik J, Mohaplova M, Dudova, I. Recovery from Autism after Successful Surgery for a Benign Brain Tumor Associated with Epilepsy. J Autism Dev Disord. 2019 Feb 19. doi: 10.1007/s10803-019-03935-z. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30783900.

Snajdauf J, Rygl M, Petru O, Nahlovsky J, Frybova B, Durilova M, Mixa V, Keil, R, Kyncl M, Kodet R, Whitley A. Indications and outcomes of duodenum-preserving resection of the pancreatic head in children. Pediatr Surg Int. 2019 Apr;35(4):449-455. doi: 10.1007/s00383-018-4410-6. Epub 2018 Nov 1. PubMed PMID: 30386905.

Liby P, Torres VL, Taborsky J, Kyncl M, Tichy M. Electromagnetic navigation-guided neuroendoscopic transfrontal transaqueductal fenestration of expansive posterior fossa arachnoid cyst with simultaneous endoscopic third ventriculostomy in an infant. Childs Nerv Syst. 2018 Nov;34(11):2309-2312. doi: 10.1007/s00381-018-3847-1. Epub 2018 May 30. PubMed PMID: 29846773.

Frybova B, Drabek J, Lochmannova J, Douda L, Hlava S, Zemkova D, Mixa V, Kyncl M, Zeman L, Rygl M, Keil R. Cholelithiasis and choledocholithiasis in children; risk factors for development. PLoS One. 2018 May 15;13(5):e0196475. doi: 10.1371/journal.pone.0196475. eCollection 2018. PubMed PMID: 29763444; PubMed Central PMCID: PMC5953441.

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Tomáš Belšan, CSc. Specializace
neuroradiologie, intervenční radiologie, muskuloskeletální radiodiagnostika, diagnostika v gynekologii a gastroenterologii

Vzdělání:

1984 – 1990 Fakulta všeobecného lékařství, Praha 2, (promoce 1990)
1993 - atestace I. stupně
1998 - atestace II. Stupně - z radiodiagnostiky

Dosavadní praxe:

1990–1996 – Radiodiagnostická klinika Všeobecné fakultní nemocnice, Praha, lékař
1997–2004 – Klinika zobrazovacích metod, FN v Motole, zástupce primáře, vedoucí lékař MR oddělení
2001–2006 – ILF ( pediatrické MR, neuroradiologie, zobrazení v gynekologii)
2004–2005 – externí učitel Norrland university Umea (Sweden), neuroradiologie
2004-2005 – Radiology, University Hospital in Umea, Sweden, neuroradiolog
2005-2011 – Radiodiagnostické oddělení ÚVN, Praha, lékař, vedoucí MR oddělení
2011–dosud – Radiodiagnostické oddělení ÚVN, Praha, radiolog, primář RDG oddělení
2009-dosud – Klinika JL, lékař

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)
Externí učitel 1. a 2. LF UK v Praze

Publikační, vzdělávací a výzkumná činnost:

2001 kandidát lékařských věd - radiodiagnostika (disertace – Výhody MR zobrazení v určení stadia karcinomu děložního hrdla)
2000 – 2002 Hlavní řešitel: IGA MZ ČR č. NK/5971 – 3 (Přínos MR pro diagnostiku nemocí žlučového stromu a pankreatu).
2000 – 2016 Spoluřešitel:
IGA MZ ČR č NK/6499 – 3 (myotonické dystrofie)
IGA MZ ČR č. NF/6299 – 3 (dětský autismus)
IGA MZ ČR č. NH/6488-3 (karcinom děložního hrdla)
IGA MZ ČR č. NR/9309-3 (prolaps pánevních orgánů – diagnostika, operační řešení)
IGA MZ ČR č. NR/9435-3 (Korelace MRA, DUS a DSA s histol. nálezy stenózy krkavice)
VZ č. 111300004 (neurovědy)
VZ FNM č. 00000064203 (diagnostika vrozených vad)

Recentní publikace:

Tyll T, Netuka D, Bílková M, Orlík R, Belšan T, Müller M. Benefits of repeated
CT scan in patients with neurosurgical-neurological problems in intensive care
retrospective analysis. Rozhl Chir. Spring 2018;97(6):262-266. PubMed PMID:
30442005.

Masopust V, Netuka D, Beneš V, Májovský M, Belšán T, Bradáč O, Hořínek D,
Kosák M, Hána V, Kršek M. Magnetic resonance imaging and histology correlation in
Cushing's disease. Neurol Neurochir Pol. 2017 Jan - Feb;51(1):45-52. doi:
10.1016/j.pjnns.2016.10.005. Epub 2016 Nov 2. PubMed PMID: 27988033.

Netuka D, Belšán T, Broulíková K, Mandys V, Charvát F, Malík J, Coufalová L,
Bradáč O, Ostrý S, Beneš V. Detection of carotid artery stenosis using
histological specimens: a comparison of CT angiography, magnetic resonance
angiography, digital subtraction angiography and Doppler ultrasonography. Acta
Neurochir (Wien). 2016 Aug;158(8):1505-14. doi: 10.1007/s00701-016-2842-0. Epub
2016 Jun 2. PubMed PMID: 27255656.

Netuka D, Májovský M, Masopust V, Belšán T, Marek J, Kršek M, Hána V, Ježková
J, Hána V Jr, Beneš V. Intraoperative Magnetic Resonance Imaging During
Endoscopic Transsphenoidal Surgery of Secreting Pituitary
Adenomas. World Neurosurg. 2016 Jul;91:490-6. doi: 10.1016/j.wneu.2016.04.094.
Epub 2016 May 3. PubMed PMID: 27150652.

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Marcela Dvořáková Specializace
dětská radiologie, neuroonkologie, sportovní medicína

Vzdělání:

1996 – promoce 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1999 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2002 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky

Dosavadní praxe:

1996–dosud – Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, lékařka
2005–2019 – Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, vedoucí lékařka CT oddělení pediatrické radiologie
2000–2015 – pedagog 2. LF UK
2009–dosud – Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Pediatrická sekce RS ČLS JEP
Lékařská komora (LK)

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Andrea Šprláková–Puková, Ph.D. Specializace
muskuloskeletální a sportovní diagnostika, neuroradiologie

Jazykové znalosti:

Angličtina, Němčina

Vzdělání:

1993 – promoce Masarykova Univerzita, Brno, lékařská fakulta
1998 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2005 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky
2007 – nadstavbová atestace neuroradiologie
2012 – obhajoba doktorandské práce, Masarykova Univerzita, Brno

Dosavadní praxe:

1996–dosud – Klinika dětské radiologie, Fakultní nemocnice Brno
2018–dosud – Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)
European Society of Radiology (ESR)

Publikační, vzdělávací a výzkumná činnost:

Pedagogická činnost v rámci lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, Brno

Recentní publikace:

Belanova R, Sprlakova-Pukova A, Standara M, Janu E, Koukalova R, Kristek J,
Burkon P, Kolouskova I, Prochazka T, Pospisil P, Chakravarti A, Slampa P, Slaby
O, Kazda T. In silico study of pseudoprogression in glioblastoma: collaboration
of radiologists and radiation oncologists in the estimation of extent of high
dose RT region. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2019 Sep 13.
doi: 10.5507/bp.2019.039. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31544900.

Keřkovský M, Stulík J, Dostál M, Kuhn M, Lošák J, Praksová P, Hulová M,
Bednařík J, Šprláková-Puková A, Mechl M. Structural and functional MRI correlates
of T2 hyperintensities of brain white matter in young neurologically asymptomatic
adults. Eur Radiol. 2019 May 29. doi: 10.1007/s00330-019-06268-8. [Epub ahead of
print] PubMed PMID: 31144071.

Šprláková-Puková A, Vališ P, Repko M. [Current Options and Importance of
Imaging of the Hyaline Articular Cartilage of the Knee Prior to the Surgery - a
Different Perspective of an Orthopaedic Surgeon and a Radiologist]. Acta Chir
Orthop Traumatol Cech. 2018;85(5):366-369. Czech. PubMed PMID: 30383534.

Repko M, Filipovič M, Prýmek M, Latalski M, Šprláková-Puková A, Hořák J.
[Growth Guidance System in Treatment of Early Onset Scoliosis]. Acta Chir Orthop
Traumatol Cech. 2018;85(2):89-93. Czech. PubMed PMID: 30295593.

Rehak Z, Sprlakova-Pukova A, Kazda T, Fojtik Z, Vargova L, Nemec P. (18)F-FDG
PET/CT in polymyalgia rheumatica-a pictorial review. Br J Radiol. 2017
Aug;90(1076):20170198. doi: 10.1259/bjr.20170198. Epub 2017 Jun 16. Review.
PubMed PMID: 28508663; PubMed Central PMCID: PMC5603955.

Rehak Z, Sprlakova-Pukova A, Bortlicek Z, Fojtik Z, Kazda T, Joukal M,
Koukalova R, Vasina J, Eremiasova J, Nemec P. PET/CT imaging in polymyalgia
rheumatica: praepubic (18)F-FDG uptake correlates with pectineus and adductor
longus muscles enthesitis and with tenosynovitis. Radiol Oncol. 2017 Jan
14;51(1):8-14. doi: 10.1515/raon-2017-0001. eCollection 2017 Mar 1. PubMed PMID:
28265227; PubMed Central PMCID: PMC5330169.

Štouračová A, Šprláková-Puková A, Čižmář I, Procházková J, Janoušová E, Vališ
P. [High-Resolution MR Examination of the Scapholunate Ligament using a
Microscopic Coil: Comparison with Direct MR Arthrography and Arthroscopy
Findings]. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2016;83(5):327-331. Czech. PubMed
PMID: 28102807.

Keřkovský M, Bednařík J, Jurová B, Dušek L, Kadaňka Z, Kadaňka Z Jr, Němec M,
Kovaľová I, Šprláková-Puková A, Mechl M. Spinal Cord MR Diffusion Properties in
Patients with Degenerative Cervical Cord Compression. J Neuroimaging. 2017
Jan;27(1):149-157. doi: 10.1111/jon.12372. Epub 2016 Jun 16. PubMed PMID:
27307399.

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Ivana Krótká Specializace
diagnostika poruch muskuloskeletálního systému, neuroradiologie

Vzdělání:

1997 – promoce lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
2000 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2004 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky

Dosavadní praxe:

1997–dosud – Radiodiagnostická klinika fakultní nemocnice Hradec Králové, lékařka
2001–2009 - Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, lékařka
2009–dosud - Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Blanka Prosová Specializace
zobrazování muskuloskeletálního aparátu magnetickou rezonancí i sonograficky, pediatrická radiodiagnostika, včetně prenatální MR

Vzdělání:

1994 – promoce na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
1997 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
1998 – odborná stáž Hôpital Necker-Enfants malades, Paříž
2008 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky
2017 – dosud – doktorské studium Ph.D., 2. LF UK
Absolvování postgraduálních kurzů (USA, Rakousko, Anglie)

Dosavadní praxe:

1994–dosud - Klinika zobrazovacích metod, FN v Motole, lékařka
2013–dosud - Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)

Pedagožka 2. LF UK v Praze
Přednášková aktivita v oboru radiodiagnostika doma i v zahraniční

Recentní publikace:

Mlčochová G, Kučerová L, Rousková B, Rygl M, Prosová B, Matěcha J, Černý M,
Hercíková L, Sochůrek J, Fait T. Sacrococcygeal teratoma. Ceska Gynekol. 2019
Winter;84(2):140-144. PubMed PMID: 31238684.

Frisova V, Prosova B, Mahdian N, Kyncl M, Vlk R, Rocek M. Prenatal diagnosis
of congenital epulis by 2D/3D ultrasound and magnetic resonance. Fetal Diagn
Ther. 2013;33(4):272-6. doi: 10.1159/000346811. Epub 2013 Mar 19. PubMed PMID:
23548590.

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Nora Profantová Specializace
neuroradiologie, problematika ORL diagnostiky

Vzdělání:

2005 – promoce lékařská fakulta Univerity Komenského, Bratislava
2012 – atestace z radiodiagnostiky
Absolvování postgraduálních kurzů v zahraničí (USA, Holandsko, Řecko, Turecko)
Evropská atestace z neuroradiologie

Dosavadní praxe:

2006–dosud – oddělení radiodiagnostiky Ústřední vojenské nemocnice, Praha, lékařka
2013–dosud - Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Ivan Kolář Specializace
muskuloskeletální radiodiagnostika, neuroradiologie, dětská radiologie

Vzdělání:

1987 – promoce UJEP Brno,
1994 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
1998 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky

Dosavadní praxe:

1996–dosud – Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, lékař
2008-dosud - Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav, vedoucí lékař MR
2009-dosud - Klinika JL, lékař

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Evropská společnost pro magnetickou rezonanci v bioologii a medicíně (ESMRBM)
Lékařská komora (LK)

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Ludovít Klzo, Ph.D. Specializace
neuroradiologie, diagnostika v gastroenterologii a urologii

Vzdělání:

2000 – promoce Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, Praha
2008 – Diagnostická radiologie Lékařská fakulta Hradec Králové, titul Ph.D.

Dosavadní praxe:

2007–2014 – Radiodiagnostická klinika Univerzitní nemocnice Hradec Králové, vedoucí lékař MR
2014-dosud – Radiodiagnostická klinika Univerzitní nemocnice Hradec Králové, lékař
2014-dosud – Klinika JL, lékař

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)

Recentní publikace:

Krajíčková D, Klzo L, Krajina A, Vyšata O, Herzig R, Vališ M. Cerebral Venous
Sinus Thrombosis: Clinical Characteristics and Factors Influencing Clinical
Outcome. Clin Appl Thromb Hemost. 2016 Oct;22(7):665-72. doi:
10.1177/1076029615576739. Epub 2015 Mar 17. PubMed PMID: 25783866.

Vališ M, Kočí J, Tuček D, Lutonský T, Kopová J, Bartoń P, Vyšata O, Krajíčková
D, Korábečný J, Masopust J, Klzo L. Common yew intoxication: a case report. J Med
Case Rep. 2014 Jan 2;8:4. doi: 10.1186/1752-1947-8-4. PubMed PMID: 24383932;
PubMed Central PMCID: PMC3917521.

Ryska P, Kvasnicka T, Jandura J, Klzo L, Grepl J, Zizka J. Reduction of
effective dose and organ dose to the eye lens in head MDCT using iterative image
reconstruction and automatic tube current modulation. Biomed Pap Med Fac Univ
Palacky Olomouc Czech Repub. 2014 Jun;158(2):265-72. doi: 10.5507/bp.2013.071.
Epub 2013 Oct 3. PubMed PMID: 24091879.

Zizka J, Ryska P, Stepanovska J, Poulova Z, Klzo L, Grepl J, Cermakova E.
Iterative reconstruction of pulmonary MDCT angiography: effects on image quality,
effective dose and estimated organ dose to the breast. Biomed Pap Med Fac Univ
Palacky Olomouc Czech Repub. 2014 Jun;158(2):259-64. doi: 10.5507/bp.2013.059.
Epub 2013 Sep 12. Review. PubMed PMID: 24026145.

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Milan Mrklovský, Ph.D. Specializace
neuroradiologie, diagnostika gastroenterologii

Vzdělání:

2000 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2004 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky
2012 – titul Ph.D., Univerzita Karlova, lékařská fakulta Hradec Králové

Dosavadní praxe:

1997–2002 – Radiodiagnostické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
2002–dosud – Multiscan, Pardubice
2017-dosud – Klinika JL, lékař¨

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)

Recentní publikace:

Ehler E, Novotná A, Mareš M, Mušová Z, Mrklovský M. Myotonic dystrophy type 2 and multiple sclerosis: case report. Clin Neurol Neurosurg. 2012 Dec;114(10):1358-60. doi: 10.1016/j.clineuro.2012.03.034. Epub 2012 Apr 11. PubMed PMID: 22502787.

Ehler E, Latta J, Mandysová P, Havlasová J, Mrklovský M. Stiff-person syndrome following tick-borne meningoencephalitis. Acta Medica (Hradec Kralove). 2011;54(4):170-4. PubMed PMID: 22283113.

Zizka J, Klzo L, Ferda J, Mrklovský M, Bukac J. Dynamic and delayed contrast enhancement in upper abdominal MRI studies: comparison of gadoxetic acid. Eur J Radiol. 2007 May;62(2):186-91. Epub 2007 Mar 23. PubMed PMID: 17367974.

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Kateřina Jelínková Specializace
neuroradiologie, diagnostika gastroenterologii

Vzdělání:

1999 – promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
2002 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2006 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky

Dosavadní praxe:

1999–d2007 – Oblastní nemocnice Kolín a.s., zástupce primáře
2007-2008 – Nemocnice na Homolce, lékařka
2001-2007 – Ultrazvuková diagnostika, Kolín, lékařka
2007-2010 – Mediscan a.s. Kolín, lékařka
2007–dosud – Oblastní nemocnice Kolín a.s., vedoucí lékař MR
2016-dosud – Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Kateřina Gacková Specializace
dětská radiologie, muskuloskeletální radiodiagnostika, neuroradiologie

Vzdělání:

1996 – promoce 2. LF UK, Praha
1999– atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2005 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky
2018 – Diplom celoživotního vzdělávání (2023)

Dosavadní praxe:

1996–2017 – KZM, 2. LF UK a FN v Motole, Praha, lékařka
2017-dosud - Medicon services s.r.o, poliklinika Budějovická, lékařka
2019-dosud – Centrum pohybové medicíny, Praha, specializovaná lékařka sportovní medicína
2019-dosud – Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Jaroslava Benešová Specializace
Muskuloskeletální radiodiagnostika, neuroradiologie

Vzdělání:

1995 – promoce LF UK Plzeň
1998 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2009 – atestační zkouška v oboru radiologie a zobrazovací metody, získání specializované způsobilosti

Dosavadní praxe:

1995-dosud – Oblastní nemocnice Kladno, radiodiagnostické oddělení,  lékařka
2016-dosud – Oblastní nemocnice Kladno, radiodiagnostické oddělení,  primářka
2009-dosud - Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Sekce magnetické rezonance RS ČLS JEP
Lékařská komora (LK)

 

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Ing. Tomáš Viták, Ph.D. Specializace
neuroradiologie, neuroonkologie

V roce 1995 ukončil studium na 1. lékařské fakultě UK v Praze, obor všebecné lékařství. Atestaci I. stupně v oboru RDG složil v roce 1998 a v roce 2003 atestaci II. stupně. Zůčastnil se mnoha zahraničních stáží. Na Klinice JL působí v oboru radiodiagnostika jako odborný asistent.

Dosažené vzdělání:

1995 - 1.lékařská fakulta UK v Praze, obor všeobecného lékařství
1998 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2003 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky
2004 - Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze
1998 - 1. atestace v oboru RDG
2003 - 2. atestace v oboru RDG
2010 - PhD., v oboru RDG

Dosavadní praxe:

1995-dosud - 1.lékařská fakulta UK v Praze, Radiodiagnostická klinika, lékař
2015-dosud - Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), vedoucí lékař MR

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)

Publikační, vzdělávací a výzkumná činnost:

Vedení bakalářských prací
Oponent bakalářských prací
Člen zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
Člen čestného akademického senátu promocí a imatrikulací

Zahraniční stáže:

Consultant radiologist providing teleradiology service from the Birmingham office
4 Ways Healthcare , (later Care UK)
4 Ways Healthcare Limited
7, Marchmont Gate, Boundary Way
Hemel Hempstead, HP2 7BF, UK
MRI whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting,
CT whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting
Nov-Dec. 2008
Consultant radiologist providing teleradiology service from the Edimborough office
Expert Eye Ltd., Phase Three Complex, Scolocate, The Clocktower Estate
South Gyle Crescent, Edinburgh, EH12 9LB
Expert Eye, Edimborough
MRI neuro, musculosceletal reporting
Sept-Oct 2009 Consultant radiologist in the NHS WWGH
West Wales General Hospital, Dyfed
West Wales General Hospital, Carmarthen, SA31 2AF
MRI whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting,
CT whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting
Plain films, IVU, BAE, US reporting, MDT meetings

Zavřít okno
Zavřít

MUDr. Jitka Návratová Specializace
neuroradiologie, muskuloskeletální radiodiagnostika, sportovní medicína

Vzdělání:

1993 – promoce Univerzita Palackého, Olomouc,
1998 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2003 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky

Dosavadní praxe:

1993–dosud – radiologické odddělení Vítkovické nemocnice a.s., Ostrava, lékařka
2014–dosud – radiologické odddělení Vítkovické nemocnice a.s., Ostrava, Vedoucí lékařka magnetické rezonance od r. 2014

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
European Society of Radiology (ESR)
Lékařská komora (LK)

Zavřít okno
Zavřít

 • MR mozku

  8 000 Kč

 • MR mozku vč. angiografie

  10 000 Kč

 • MR epileptický protokol

  12 500 Kč

 • MR jednoho úseku páteře

  8 000 Kč

 • MR jednoho kloubu

  8 000 Kč

 • MR pánve, prostaty

  8 000 Kč

 • MR jater, ledvin, slinivky

  8 000 Kč

 • MR enterografie

  12 500 Kč

 • MR plodu

  15 000 Kč

 • MR placenty

  10 000 Kč

Zavřít okno
Zavřít

O magnetické rezonanci

 • 01 Co je to magnetická rezonance?

  Magnetická rezonance (MR), magnetic resonance imaging (MRI), je moderní diagnostická a zobrazovací metoda. Vyšetření není bolestivé ani škodlivé pro lidský organismus. Do praxe bylo uvedeno v roce 1982. K jeho vývoji významně přispěli americký chemik Paul Lauterbur a britský fyzik Peter Mansfield. Za svoji práci získali v roce 2003 Nobelovu cenu. MR v současnosti patří mezi nejsložitější a nejdražší diagnostické zobrazovací metody.

 • 02 Jaký je princip?

  Princip magnetické resonance spočívá ve sledování a interpretaci signálů, které vysílají protony v magnetickém poli. Ze všech prvků je v lidském těle nejčastěji zastoupen vodík, využívá se tedy nejvíce pro zobrazení. Přístroj kolem Vás vytvoří silné magnetické pole, které pohyb protonů ustálí v ose magnetu. Poté přístroj vyšle zvolené radiofrekvenční impulsy – elektromagnetické vlny. Jejich působením dojde k tak zvané rezonanci s protony o stejné frekvenci pohybu. Pokud vnější elektromagnetické pole přestane působit, vrací se jádro do klidové polohy a na přiložené cívce indikuje napětí. Výkonné počítače převádí takový naměřený signál na digitální obraz Vašich vnitřních orgánů.

 • 03 Jak vypadá MR přístroj?

  Přístroj pro magnetickou rezonanci tvoří obrovský magnet ve tvaru tunelu a pohyblivé vyšetřovací lůžko. Součástí celého zařízení je vyhodnocovací systém a obslužný pult ve vedlejší místnosti.

 • 04 Kdy se vyšetření používá?

  Využití MR je velmi široké, od klasického zobrazení centrální nervové soustavy po zobrazení cév, kloubů, orgánů břicha, pánve či další speciální techniky jako MR spektroskopie, funkční MR mozku, MR zobrazení difúze atd.

  Zobrazení měkkých tkání, jako je mozková a míšní tkáň, svaly, šlachy, klouby a jiné, je mnohem podrobnější a zřetelnější než při vyšetření jinými metodami. Pomocí MR může lékař tyto procesy navíc přesně lokalizovat. Kromě velikosti se dozví jaký je jejich vztah k ostatním orgánům. Vedle klasických řezů umožňuje MR zobrazit i trojrozměrné modely vyšetřovaných částí těla. To přispívá k lepší prostorové orientaci při rekonstrukci poraněných kloubů nebo plánování náročné operace.

 • 05 Jaké jsou výhody?

  MR má velký význam pro časnou diagnostiku nádorů. Vyšetření není bolestivé ani škodlivé pro lidský organismus. MR nepoužívá radiační záření.

  MR kontrastní látky (paramagnetické) způsobují mnohem méně alergických reakcí než jodové kontrastní látky používané při běžném rentgenovém a CT vyšetření. Magnetická rezonance nepoužívá na rozdíl od RTG vyšetření kontrastní látky obsahující jód.

 • 06 Kdy vyšetření není vhodné?

  Silné magnetické pole může poškodit, změnit umístění všech kovových předmětů, které vám kdy byly vpraveny do těla, a to nejspíše účelově při některém z předešlých operačních výkonů. Vyšetření pomocí MR nelze provádět u osob s některými typy elektronických nebo kovových implantátů, případně cizích těles. Proto je důležité pravdivě vyplnit dotazník a personál včas na tyto skutečnosti upozornit!

  Především nelze vyšetřovat pacienty s kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem (ICD), poněvadž hrozí vážné poškození jeho funkce, případně závažná až život ohrožující porucha srdečního rytmu. Dále nelze vyšetřit pacienty s kochleárním implantátem či kovovou šponou v oku. Osoby s kovovými cévními svorkami po operaci mozkových tepenných aneuryzmat (výdutí) lze vyšetřit pomocí MR jen za přísně specifikovaných podmínek. S omezením lze pak i pacienty s kovovou náhradou kloubu, kovovou svorkou v těle, střepinou či projektilem, umělou srdeční chlopní. Ve většině případů chirurgem zavedené svorky, šrouby a dlahy nejsou problémem, pokud jsou v těle déle než 2 měsíce.

  Kovové zubní výplně a rovnátka obvykle vyšetření nijak nebrání, mohou ale způsobit deformace obrazu při vyšetření mozku nebo v oblasti obličeje a znehodnotit tak výsledný obraz.

  Barviva používaná při tetování nebo líčidla okolo očí mohou obsahovat kysličníky železa a mohou se při vyšetření zahřívat.

  Vyšetření magnetickou rezonancí se zpravidla neprovádí v prvních 12-ti týdnech těhotenství.

 • 07 Trpím strachem ze stísněných prostor

  Díky moderním skenerům je dnes možná (u většiny vyšetření) poloha pacienta s hlavou mimo skener, tedy pozice, kdy nohy projíždí skenerem, ale hlava pacienta nikoli.

  Výjimkou jsou:
  MR vyšetření mozku, krku, krční páteře a ramenního kloubu.
  Zde je stále pacient uložen s hlavou ve skeneru.

  Pokud má pacient klaustrofobii, může si vzít (samozřejmě po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem,) před vyšetřením anxiolytika. Po vyšetření je však nutný doprovod další osoby.

  Na našem pracovišti neprovádíme MR vyšetření v celkové anestezii.

 • 08 Vejdu se do skeneru?

  Běžný průměr gantry/tunelu je 60cm. Nosnost skeneru je 150kg. Pokud máte obavu, že se nevejdete do skeneru, stačí upozornit na tuto skutečnost při rezervaci termínu a budete vyšetřeni v přístroji Ingenia, který má průměr 70cm.

  V případě, že se pacient do tunelu MR přístroje nevejde, doporučuje se provedení vyšetření na tzv. otevřeném MR přístroji, ale kvalita jimi získaného obrazu může kolísat. Protože tyto otevřené přístroje nedosahují kvality tunelovitých přístrojů, je v našem zařízení pouze uzavřený MR systém.

 • 09 Mohu na vyšetření, když jsem těhotná?

  Vyšetření magnetickou rezonancí se zpravidla neprovádí v prvních 12-ti týdnech těhotenství, s výjimkou pouze jasně odůvodněných případů. Aplikace kontrastní látky intravenózně obvykle není indikovaná, tedy MR vyšetření s kontrastní látkou se u těhotných pacientek neprovádíme.

 • 10 Kojím, mohu podstoupit MR vyšetření?

  Nativně lze vyšetřovat kojící ženy na MR bez omezení.

  Pozor u vyšetření s kontrastní látkou. Podaná gadoliniová kontrastní látka nitrožilně přechází do mateřského mléka. Protože miminko obtížně vylučuje tuto látku, doporučuje se před vyšetřením odstříkat mateřské mléko do zásoby a po vyšetření 24 hodin nekojit, ale mléko odstříkávat, aby se prsní žlázy pročistily. Po tuto dobu se podává miminku mléko odstříkané před vyšetřením, tedy před aplikací kontrastní látky.

O samotném vyšetření

 • 01 Co vzít s sebou na vyšetření?

  Řádně vyplněnou žádanku (poukaz) na vyšetření a platnou kartičku pojištěnce.

  K MR vyšetření je vhodné dodat předcházející obrazovou i písemnou dokumentaci týkající se vyšetřované oblasti.

 • 02 Je nutný doprovod další osoby?

  U zdravotně hendikepovaných nemocných je vítán doprovod další osoby, která je doprovodí na pracoviště a postará se o ně po vyšetření. 
  U dětí je vždy nutná přítomnost jednoho z rodičů.

 • 03 Jak se připravit na vyšetření?

  K vyšetření MR většinou není nutná žádná speciální příprava. K vyšetření mozku a obličejové části (vedlejší dutiny nosní, očnice, atd.) přicházejte bez nalíčení, bez řasenek, make-upu, pudrů, vlasových gelů, laků apod.

  Výjimkou je MR vyšetření břicha, kdy pacient lační minimálně 3 hodiny před vyšetřením. U MR pánve doporučujeme nepít 2 hodiny před vyšetřením.

  Před MR vyšetřením placenty prosím nechoďte na toaletu, je zapotřebí mít plný močový měchýř.

  Speciální dietní příprava je zapotřebí před vyšetřením MR enterografie.

 • 04 Mám dorazit na vyšetření dříve?

  Dostavte se minimálně 15 minut před časem objednání. Před samotným vyšetřením je potřeba vyplnit informovaný souhlas s vyšetřením na magnetické rezonanci.

  Pokud jde o vyšetření tenkého střeva (MR enterografii) je nutné dorazit o 90minut dříve.

  Nedostavíte-­li se v určeném termínu na vyšetření, bez řádné omluvy (minimálně 48 hodin před stanoveným datem), upozorňujeme, že Vám nebudeme moci nabídnout náhradní termín. Děkujeme za pochopení.

 • 05 Je dodržen čas vyšetření?

  Někdy se může stát,že pacient není vyšetřen v objednaný čas. Skutečně se maximálně snažíme dodržovat časy objednání. Bohužel mohou nastat nepředvídatelné situace, kdy se čas objednání může změnit. Nejčastěji se tak děje kvůli náročností vyšetření pacienta před Vámi, kdy je na jeho vyšetření potřeba více času, než bylo původně plánováno. Tuto situaci nejsme schopni předem ovlivnit. Ponechejte si proto prosím, dostatečnou časovou rezervu v případě, že poté někam spěcháte.

 • 06 Co se děje těsně před vyšetřením?

  Po příchodu na naše pracoviště pacient předá sestřičce žádanku na MR vyšetření spolu s platnou kartičkou pojištěnce. Následně vyplní informovaný souhlas s MR vyšetřením (za neplnoleté vyplní tento informovaný souhlas zákonný zástupce).
  Po vstupu do přípravné kabiny je pacient vyzván k odložení svrchního oděvu, abychom vyloučili přítomnost jakéhokoli kovového předmětu v magnetickém poli. Zároveň je nutné odložit zubní protézu, naslouchadla, protetické pomůcky, podprsenku, opasek, paruku, vlásenky, pinety, vlasové jehlice, kovové mince, klíče, hodinky, kreditní karty, náprsní tašky, brýle, mobilní telefony, zbraně, prsteny a šperky apod.
  Po splnění výše uvedených úkonů je pacient uveden do vyšetřovny, kde již působí magnetické pole. Zde je uložen na pohyblivý stůl a přemístěn do tunelu přístroje. Vyšetření trvá zhruba 20-40 minut. Proto je důležité zaujmout pohodlnou polohu a úplně se uvolnit.

 • 07 Bude tam hluk?

  V průběhu vyšetření se obvykle ozývají nepříjemné zvuky připomínající bouchání, údery kladiva. Je to přirozený důsledek běhu přístroje a není třeba se jím znepokojovat. Pacientovi i jeho doprovodu jsou vždy poskytnuty chrániče sluchu.

 • 08 Co budu cítit během vyšetření?

  MR vyšetření je nebolestivé, ale někteří pacienti se mohou cítit nepohodlně, protože musí určitou dobu velmi klidně ležet. Někteří mohou mít pocit strachu z uzavřeného prostoru, mohou mít i pocit tepla ve vyšetřované oblasti. Tento pocit je normální, ale pokud by pacienta obtěžoval, měl by informovat vyšetřující personál.
  Po celou dobu vyšetření je tunel zásobován čerstvým vzduchem z ventilátoru a během vyšetření jste v neustálém spojení s vyšetřujícím personálem. Slouží k tomu dorozumívací zařízení a signalizace pomocí tlačítka (balónku), který má každý pacient během vyšetření v dlani.

  Přestože může být vyšetření zdlouhavé, je pro jeho zdárný průběh a pro získání jasných obrázků důležité, abyste jste se nehýbali a leželi klidně.

 • 09 Jak dlouho vyšetření trvá?

  Běžné MR vyšetření sestává ze čtyř až cca osmi sekvencí (typů měření), které trvají každá zhruba dvě až šest minut. Při každé sekvenci jsou pořízeny řezy lidským tělem v jedné z několika možných rovin (např. zprava doleva, zepředu dozadu či shora dolů).

  Vyšetření trvá zhruba 20-40 minut. Speciální vyšetření mohou být i delší. Proto je důležité zaujmout pohodlnou polohu a úplně se uvolnit.

 • 10 Je nějaké omezení po vyšetření ?

  Po vyšetření můžete odejít a není nutné dodržovat žádný speciální režim. MR vyšetření Vás ani vaše dítě nijak neomezí v obvyklém způsobu života.

  Výjimkou je MR enterografie. Po vyšetření je velmi důležitá následná hydratace pacienta. Je zapotřebí určitá opatrnost po vyšetření, kdy může mít pacient (i opožděně) pocity napětí v břiše a výrazné nucení na stolici. Je proto lépe se asi 1-2 hodiny zdržovat v dosahu toalety.

 • 11 Dostanu hned výsledky?

  Výsledky vyšetření nejsou ihned po vyšetření k dispozici. Výsledkem vyšetření je několik stovek obrázků a jejich hodnocení je časově náročné, v případě komplikovaného nálezu je žádoucí zhodnotit výsledek více odborníky.

  Výsledky jsou dostupné nejpozději během několika dní. Pokud váš ošetřující lékař nepůsobí na Klinice JL, jsou mu výsledky zaslány poštou do 14 dnů. Před vyšetřením je možné, na našem pracovišti podepsat souhlas s odesláním výsledků vyšetření i na soukromý mail pacienta. Nebo si lze výsledky osobně vyzvednout na našem pracovišti.

  Obrazová dokumentace se uchovává v digitální podobě. Snímky lze zdarma odeslat do nemocnice/zařízení, které Vaše vyšetření indikovalo. Zasílání snímků probíhá pomocí sítě ePACS nebo Redimed.
  Za poplatek, lze vytvořit bezprostředně po ukončení vyšetření kopii zhotovených snímků na CD.

Používáním webových stránek Klinika JL, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

OK
Nahoru

Vážení, 

poptávka termínu MR vyšetření

je možná prostřednictvím objednávkového formuláře.