Kdy není MR vhodná - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

Kdy není MR vhodná

NELZE vyšetřit pacienty, kteří mají zavedený kardiostimulátor. 

V poslední době se rozšiřují tzv. MR kompatibilní kardiostimulátory, ale vždy je třeba před MR vyšetřením i takový přístroj přeprogramovat na specializovaném pracovišti (arytmologie). Bez této předchozí přípravy nelze vyšetřit pacienta s MR kompatibilním kardiostimulátorem. Proto na našem pracovišti pacienty ani s těmito MR kompatibilní kardiostimulátory nevyšetřujeme.

Dále NELZE vyšetřit pacienty, kteří mají zavedený srdeční defibrilátor, kochleární (ušní) protézu a kovovou střepinu v oku či jinde v těle. Zvláštní pozornost věnujeme lidem po haváriích a úrazech, kterým se mohl dostat do těla kovový materiál.

Velmi obezřetně je třeba postupovat u pacientů s umělou srdeční chlopní. Určitá omezení dále platí u pacientů s umělými klouby, kovovými dlahami, kovovými svorkami, kaválním filtrem, apod., kdy vyžadujeme certifikát výrobce o MR kompatibilitě s přístrojem o síle 3 Tesla nebo potvrdit indikujícím lékařem náš speciální formulář o MR kompatibilitě (viz. Dokumenty ke stažení). V případě implantátů požadujeme odstup od implantace alespoň 6 týdnů. Silné magnetické pole může poškodit, změnit umístění všech kovových předmětů, které vám kdy byly vpraveny do těla, a to nejspíše účelově při některém z předešlých operačních výkonů. Vyšetření pomocí MR nelze provádět u osob s některými typy elektronických nebo kovových implantátů, případně cizích těles. Proto je důležité personál včas na tyto skutečnosti upozornit!

Vyšetření není na principu rentgenových paprsků. U elektromagnetické energie, která se při MR používá, nebyly dosud prokázány škodlivé biologické účinky. Přesto se raději vyhýbáme vyšetření těhotných žen v prvních třech měsících těhotenství. Trpí-li pacient poruchou ledvin či sníženou funkcí ledvin, musí před vyšetřením doložit aktuální hodnoty GF, kreatininu. V případě, že máte alergii na kontrastní látku, lze vyšetření MR provést tzv. nativně, tj. bez podání kontrastní látky.

 

Nahoru