Mozku a páteře - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

Mozku a páteře

Zobrazení a diagnostika:

MR mozku (zobrazit více)

 • nádorová a zánětlivá onemocnění mozku a míchy, včetně demyelinizačních poruch CNS
 • následky úrazů hlavy
 • neurodegenerativní onemocnění
 • vrozené anomálie CNS, hydrocefalus
 • bolesti hlavy
 • zobrazení orbit a optických nervů
 • zobrazovací diagnostika epilepsie, cévních onemocnění mozku (aneuryzma, cévní anomálie)
 • zobrazení hypofýzy
 • funkční MR vyšetření mozku, MR traktografie, MR spektroskopie

MR páteře (zobrazit více)

 • degenerativní onemocnění páteře (zobrazení disků, vazů, míchy, odstupů míšních nervů)
 • nádorová a zánětlivá onemocnění míchy a páteře
 • spinální traumata

Standardně nevyšetřujeme hrudní páteř.

Nahoru