Mozku a páteře - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

Mozku a páteře

Zobrazení a diagnostika:

MR mozku (zobrazit více)
– nádorová a zánětlivá onemocnění mozku a míchy, včetně demyelinizačních poruch CNS
– následky úrazů hlavy
– neurodegenerativní onemocnění
– vrozené anomálie CNS, hydrocefalus
– bolesti hlavy
– zobrazení orbit a optických nervů
– zobrazovací diagnostika epilepsie, cévních onemocnění mozku (aneuryzma, cévní anomálie)
– zobrazení hypofýzy

– funkční MR vyšetření mozku, MR traktografie, MR spektroskopie

MR páteře (zobrazit více)
– degenerativní onemocnění páteře (zobrazení disků, vazů, míchy, odstupů míšních nervů)
– nádorová a zánětlivá onemocnění míchy a páteře
– spinální traumata

Standardně nevyšetřujeme hrudní páteř.

Nahoru