MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

MUDr. Alena Štouračová, Ph.D.

Specializace

neuroradiologie, muskuloskeletální radiodiagnostika

Jazykové znalosti:

Angličtina, Němčina

Vzdělání:

2005 – promoce Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
2010 – atestace z oboru Radiologie a zobrazovací metody
2011 – obhajoba doktorandské práce „Možnosti zobrazení artikulární chrupavky včetně volumometrických měření.“ LF MU Brno

Dosavadní praxe:

2005 – Nemocnice Hranice a.s. oddělení Radiologie
2005 – dosud Fakultní nemocnice Brno KRNM
2023 – ústav SIMU Brno
2023 – Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)
European Society of Radiology (ESR)

Recentní publikace:

Šprláková-Puková A., Štouračová A., Repko M., Koriťáková E., Tintěra J., Dostál M., Otaševič T. Prospective Multiparametric Magnetic Resonance Monitoring of Changes in Lesions of Hyaline Cartilage of the Knee Joint After Treatment by Microfractures and Implantation of Biological Collagen Type I Matrix Implants. Academic Radiology. New York: Elsevier, 2021, roč. 28, č. 8, s. 1133-1141. ISSN 1076-6332. doi:10.1016/j.acra.2020.05.030.

Šprláková-Puková A., Štouračová A., Vališ P. et al, Spolehlivost hodnocení vyšetření na magnetické rezonanci po ošetření chondrálních defektů kolenního kloubu, Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2020, roč. 87, č. 4, s. 251-258. ISSN 0001-5415.

Štouračová A, Šprláková-Puková A, Čižmář I, Procházková J, Janoušová E, Vališ P. MR vyšetření skafolunátního vazu ve vysokém rozlišení s použitím mikroskopické cívky: srovnání s přímou MR artrografií a artroskopickými nálezy (High-Resolution MR Examination of the Scapholunate Ligament using a Microscopic Coil: Comparison with Direct MR Arthrography and Arthroscopy Findings). Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galén, 2016, vol. 83, No 5, p. 327-331. ISSN 0001-5415.

Štouračová A., Šprláková-Puková A., Čižmář I., Procházková J., Kucharský J., Novák J., Vališ P. Zobrazování scapholunátního vazu. Česká radiologie. Praha: Galén, 2016, roč. 70, č. 1, s. 32-39. ISSN 1210-7883.

Nahoru