MUDr. Lan Ngoc Leová - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

MUDr. Lan Ngoc Leová

Specializace

dětská radiologie, neuroradiologie

Vzdělání:

2012 – Promoce 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
2021 – Atestace z oboru Radiologie a zobrazovací metody
2018, 2023 – Diplom celoživotního vzdělávání ČLK

Dosavadní praxe:

2012 – 2013 – Karlovarská krajská nemocnice, lékařka
class=“elementToProof“>2014 – dosud – Fakultní Thomayerova nemocnice, radiodiagnostické oddělení, lékařka
2020 – 2022 – Klinika ResTrial Praha, lékařka
2023 – dosud – Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
European Society of Radiology (ESR)
Česká lékařská komora (ČLK)

Recentní publikace:

Karolina Dolezalova, Martin Fajt, Lan Leova, Pavel Heinige. Dyspnea, hemoptysis, and fever progressing to acute respiratory failure: A didactic story with a happy ending.
Pediatr Pulmonol. 2023 Sep;58(9):2456-2461

Nahoru