MUDr. Kateřina Gacková

Specializace

dětská radiologie, muskuloskeletální radiodiagnostika, neuroradiologie

Vzdělání:

1996 – promoce 2. LF UK, Praha
1999– atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2005 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky
2018 – Diplom celoživotního vzdělávání (2023)

Dosavadní praxe:

1996–2017 – KZM, 2. LF UK a FN v Motole, Praha, lékařka
2017-dosud – Medicon services s.r.o, poliklinika Budějovická, lékařka
2019-dosud – Centrum pohybové medicíny, Praha, specializovaná lékařka sportovní medicína
2019-dosud – Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)

Nahoru