MUDr. Tomáš Belšan, CSc. - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

MUDr. Tomáš Belšan, CSc.

Specializace

neuroradiologie, intervenční radiologie, muskuloskeletální radiodiagnostika, diagnostika v gynekologii a gastroenterologii

Vzdělání:

1984 – 1990 Fakulta všeobecného lékařství, Praha 2, (promoce 1990)
1993 – atestace I. stupně
1998 – atestace II. Stupně – z radiodiagnostiky

Dosavadní praxe:

1990–1996 – Radiodiagnostická klinika Všeobecné fakultní nemocnice, Praha, lékař
1997–2004 – Klinika zobrazovacích metod, FN v Motole, zástupce primáře, vedoucí lékař MR oddělení
2001–2006 – ILF ( pediatrické MR, neuroradiologie, zobrazení v gynekologii)
2004–2005 – externí učitel Norrland university Umea (Sweden), neuroradiologie
2004-2005 – Radiology, University Hospital in Umea, Sweden, neuroradiolog
2005-2011 – Radiodiagnostické oddělení ÚVN, Praha, lékař, vedoucí MR oddělení
2011–dosud – Radiodiagnostické oddělení ÚVN, Praha, radiolog, primář RDG oddělení
2009-dosud – Klinika JL, lékař

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)
Externí učitel 1. a 2. LF UK v Praze

Publikační, vzdělávací a výzkumná činnost:

2001 kandidát lékařských věd – radiodiagnostika (disertace – Výhody MR zobrazení v určení stadia karcinomu děložního hrdla)
2000 – 2002 Hlavní řešitel: IGA MZ ČR č. NK/5971 – 3 (Přínos MR pro diagnostiku nemocí žlučového stromu a pankreatu).
2000 – 2016 Spoluřešitel:
IGA MZ ČR č NK/6499 – 3 (myotonické dystrofie)
IGA MZ ČR č. NF/6299 – 3 (dětský autismus)
IGA MZ ČR č. NH/6488-3 (karcinom děložního hrdla)
IGA MZ ČR č. NR/9309-3 (prolaps pánevních orgánů – diagnostika, operační řešení)
IGA MZ ČR č. NR/9435-3 (Korelace MRA, DUS a DSA s histol. nálezy stenózy krkavice)
VZ č. 111300004 (neurovědy)
VZ FNM č. 00000064203 (diagnostika vrozených vad)

Recentní publikace:

Tyll T, Netuka D, Bílková M, Orlík R, Belšan T, Müller M. Benefits of repeated
CT scan in patients with neurosurgical-neurological problems in intensive care
retrospective analysis. Rozhl Chir. Spring 2018;97(6):262-266. PubMed PMID:
30442005.

Masopust V, Netuka D, Beneš V, Májovský M, Belšán T, Bradáč O, Hořínek D,
Kosák M, Hána V, Kršek M. Magnetic resonance imaging and histology correlation in
Cushing’s disease. Neurol Neurochir Pol. 2017 Jan – Feb;51(1):45-52. doi:
10.1016/j.pjnns.2016.10.005. Epub 2016 Nov 2. PubMed PMID: 27988033.

Netuka D, Belšán T, Broulíková K, Mandys V, Charvát F, Malík J, Coufalová L,
Bradáč O, Ostrý S, Beneš V. Detection of carotid artery stenosis using
histological specimens: a comparison of CT angiography, magnetic resonance
angiography, digital subtraction angiography and Doppler ultrasonography. Acta
Neurochir (Wien). 2016 Aug;158(8):1505-14. doi: 10.1007/s00701-016-2842-0. Epub
2016 Jun 2. PubMed PMID: 27255656.

Netuka D, Májovský M, Masopust V, Belšán T, Marek J, Kršek M, Hána V, Ježková
J, Hána V Jr, Beneš V. Intraoperative Magnetic Resonance Imaging During
Endoscopic Transsphenoidal Surgery of Secreting Pituitary
Adenomas. World Neurosurg. 2016 Jul;91:490-6. doi: 10.1016/j.wneu.2016.04.094.
Epub 2016 May 3. PubMed PMID: 27150652.

Nahoru