MUDr. Martin Kysilko - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

MUDr. Martin Kysilko

Specializace

abdominální, urogenitální a muskuloskeletální radiodiagnostika, neuroradiologie

Jazykové znalosti:

Angličtina, francouzština,

Vzdělání:

2004 – Promoce 1. lékařská fakulta UK, Praha
2015 – Atestace v oboru Radiologie a zobrazovací metody
2017 – Odborná stáž se zaměřením na magnetickou rezonanci, Salzburg, Rakousko
2021 – Evropský diplom v radiologii (EDiR)
2023 – Diplom celoživotního vzdělávání ČLK

Dosavadní praxe:

2010 – 2024 – Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, lékař
2020 – 2023 – 2. LF UK, pedagog
2024 – dosud – PET centrum, Nemocnice Na Homolce, lékař
2024 – dosud – Klinika JL, lékař

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
European Society of Radiology (ESR)
Česká lékařská komora (ČLK)

Nahoru