MUDr. Jaroslava Benešová - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

MUDr. Jaroslava Benešová

Specializace

Muskuloskeletální radiodiagnostika, neuroradiologie

Vzdělání:

1995 – promoce LF UK Plzeň
1998 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2009 – atestační zkouška v oboru radiologie a zobrazovací metody, získání specializované způsobilosti

Dosavadní praxe:

1995-dosud – Oblastní nemocnice Kladno, radiodiagnostické oddělení,  lékařka
2016-dosud – Oblastní nemocnice Kladno, radiodiagnostické oddělení,  primářka
2009-dosud – Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Sekce magnetické rezonance RS ČLS JEP
Lékařská komora (LK)

 

Nahoru