MUDr. Blanka Prosová - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

MUDr. Blanka Prosová

Specializace

zobrazování muskuloskeletálního aparátu magnetickou rezonancí i sonograficky, pediatrická radiodiagnostika, včetně prenatální MR

Vzdělání:

1994 – promoce na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
1997 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
1998 – odborná stáž Hôpital Necker-Enfants malades, Paříž
2008 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky
2017 – dosud – doktorské studium Ph.D., 2. LF UK
Absolvování postgraduálních kurzů (USA, Rakousko, Anglie)

Dosavadní praxe:

1994–dosud – Klinika zobrazovacích metod, FN v Motole, lékařka
2013–dosud – Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)

Pedagožka 2. LF UK v Praze
Přednášková aktivita v oboru radiodiagnostika doma i v zahraniční

Recentní publikace:

Mlčochová G, Kučerová L, Rousková B, Rygl M, Prosová B, Matěcha J, Černý M,
Hercíková L, Sochůrek J, Fait T. Sacrococcygeal teratoma. Ceska Gynekol. 2019
Winter;84(2):140-144. PubMed PMID: 31238684.

Frisova V, Prosova B, Mahdian N, Kyncl M, Vlk R, Rocek M. Prenatal diagnosis
of congenital epulis by 2D/3D ultrasound and magnetic resonance. Fetal Diagn
Ther. 2013;33(4):272-6. doi: 10.1159/000346811. Epub 2013 Mar 19. PubMed PMID:
23548590.

Nahoru