MUDr. Nora Profantová - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

MUDr. Nora Profantová

Specializace

neuroradiologie, problematika ORL diagnostiky

Vzdělání:

2005 – promoce lékařská fakulta Univerity Komenského, Bratislava
2012 – atestace z radiodiagnostiky
Absolvování postgraduálních kurzů v zahraničí (USA, Holandsko, Řecko, Turecko)
Evropská atestace z neuroradiologie

Dosavadní praxe:

2006–dosud – oddělení radiodiagnostiky Ústřední vojenské nemocnice, Praha, lékařka
2013–dosud – Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)

Nahoru