MUDr. Ivan Kolář - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

MUDr. Ivan Kolář

Specializace

muskuloskeletální radiodiagnostika, neuroradiologie, dětská radiologie

Vzdělání:

1987 – promoce UJEP Brno,
1994 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
1998 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky

Dosavadní praxe:

1996–dosud – Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, lékař
2008-dosud – Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav, vedoucí lékař MR
2009-dosud – Klinika JL, lékař

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Evropská společnost pro magnetickou rezonanci v bioologii a medicíně (ESMRBM)
Lékařská komora (LK)

Nahoru