MUDr. Kateřina Jelínková - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

MUDr. Kateřina Jelínková

Specializace

neuroradiologie, diagnostika gastroenterologii

Vzdělání:

1999 – promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
2002 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2006 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky

Dosavadní praxe:

1999–d2007 – Oblastní nemocnice Kolín a.s., zástupce primáře
2007-2008 – Nemocnice na Homolce, lékařka
2001-2007 – Ultrazvuková diagnostika, Kolín, lékařka
2007-2010 – Mediscan a.s. Kolín, lékařka
2007–dosud – Oblastní nemocnice Kolín a.s., vedoucí lékař MR
2016-dosud – Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)

Nahoru