MUDr. Jitka Návratová - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

MUDr. Jitka Návratová

Specializace

neuroradiologie, muskuloskeletální radiodiagnostika, sportovní medicína

Vzdělání:

1993 – promoce Univerzita Palackého, Olomouc,
1998 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2003 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky

Dosavadní praxe:

1993–dosud – radiologické odddělení Vítkovické nemocnice a.s., Ostrava, lékařka
2014–dosud – radiologické odddělení Vítkovické nemocnice a.s., Ostrava, Vedoucí lékařka magnetické rezonance od r. 2014

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
European Society of Radiology (ESR)
Lékařská komora (LK)

Nahoru