MUDr. Ivana Krótká - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

MUDr. Ivana Krótká

Specializace

diagnostika poruch muskuloskeletálního systému, neuroradiologie

Vzdělání:

1997 – promoce lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
2000 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2004 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky

Dosavadní praxe:

1997–dosud – Radiodiagnostická klinika fakultní nemocnice Hradec Králové, lékařka
2001–2009 – Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, lékařka
2009–dosud – Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Lékařská komora (LK)

Nahoru