MUDr. Marcela Dvořáková - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

MUDr. Marcela Dvořáková

Specializace

dětská radiologie, neuroonkologie, sportovní medicína

Vzdělání:

1996 – promoce 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1999 – atestace I. stupně z radiodiagnostiky
2002 – atestace II. stupně z radiodiagnostiky

Dosavadní praxe:

1996–dosud – Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, lékařka
2005–2019 – Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, vedoucí lékařka CT oddělení pediatrické radiologie
2000–2015 – pedagog 2. LF UK
2009–dosud – Klinika JL, lékařka

Profesní členství:

Radiologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP)
Pediatrická sekce RS ČLS JEP
Lékařská komora (LK)

Nahoru