Úvodní stránka - Magnetická rezonance - Klinika JL MR

Magnetická
rezonance

Jsme už 15 let s vámi. Kvalita péče garantovaná špičkovým lékařským týmem a moderním technologickým vybavením.

Kontaktní formulář

Vyšetření magnetickou rezonancí je hrazeno zdravotními pojišťovnami.

 • 1
 • 2
 • 3

Děkujeme za objednávku

 • Objednejte se prostřednictvím kontaktního formuláře

 • Termín vyšetření
 • Zrušení termínu vyšetření
 • Změna termínu MR vyšetření
 • Zaslání obrazové dokumentace službou ePACS/Redimed

  • 1
  • 2
  • 3

  Vaše údaje

  Další krok výběr typu vyšetření

  • 1
  • 2
  • 3

  Typ vyšetření

  • MR mozku
  • MR krční nebo bederní páteře
  • MRCP-MR žlučových cest
  • MR ledvin, slinivky nebo jater
  • MR prostaty
  • MR pánve
  • MR kyčle
  • MR kolene - 1 kloub
  • MR hlezna nebo přednoží
  • MR lokte - 1 kloub
  • MR ramene - 1 kloub
  • MR zápěstí - 1 kloub
  • Ostatní
  Další krok žádanka a dokončení

  • 1
  • 2
  • 3

  Dokončení

  Prosíme přiložte kopii své žádanky na MR vyšetření: (Max. velikost souboru 5MB, povolené formáty PDF,JPG,PNG)

   • 1
   • 2
   • 3

   Vaše údaje

   Další krok výběr typu vyšetření

   • 1
   • 2
   • 3

   Typ vyšetření

   • MR mozku
   • MR krční nebo bederní páteře
   • MRCP-MR žlučových cest
   • MR ledvin, slinivky nebo jater
   • MR prostaty
   • MR pánve
   • MR kyčle
   • MR kolene - 1 kloub
   • MR hlezna nebo přednoží
   • MR lokte - 1 kloub
   • MR ramene - 1 kloub
   • MR zápěstí - 1 kloub
   • Ostatní
   Další krok žádanka a dokončení

   • 1
   • 2
   • 3

   Dokončení

    • 1
    • 2
    • 3

    Vaše údaje

    Další krok výběr typu vyšetření

    • 1
    • 2
    • 3

    Typ vyšetření

    • MR mozku
    • MR krční nebo bederní páteře
    • MRCP-MR žlučových cest
    • MR ledvin, slinivky nebo jater
    • MR prostaty
    • MR pánve
    • MR kyčle
    • MR kolene - 1 kloub
    • MR hlezna nebo přednoží
    • MR lokte - 1 kloub
    • MR ramene - 1 kloub
    • MR zápěstí - 1 kloub
    • Ostatní
    Další krok žádanka a dokončení

    • 1
    • 2
    • 3

    Dokončení

     • 1
     • 2
     • 3

     Identifikace pacienta

     Další krok výběr typu vyšetření

     • 1
     • 2
     • 3

     Požadované vyšetření

     • MR mozku
     • MR krční nebo bederní páteře
     • MRCP-MR žlučových cest
     • MR ledvin, slinivky nebo jater
     • MR prostaty
     • MR pánve
     • MR kyčle
     • MR kolene - 1 kloub
     • MR hlezna nebo přednoží
     • MR lokte - 1 kloub
     • MR ramene - 1 kloub
     • MR zápěstí - 1 kloub
     • Ostatní
     Další krok žádanka a dokončení

     • 1
     • 2
     • 3

     Odeslání dat

     Identifikace žadatele

     Důležité informace

     K vyšetření pacient přichází se žádankou od svého lékaře.
     K MR vyšetření je vhodné dodat předcházející obrazovou i písemnou dokumentaci týkající se vyšetřované oblasti (CT, RTG, UZ).

     U dětí je nutná přítomnost jednoho z rodičů.

     Kdy není MR vhodná

     Kopii snímků z provedeného MR vyšetření lze vyhotovit na CD. Služba je zpoplatněna.

     Kopii popisu-lékařské zprávy z MR vyšetření lze zaslat i na soukromý mail, pokud na místě, před vyšetřením podepíšete speciální souhlas s touto službou.

     Dokumenty ke stažení

     Klinika JL MR

     Díky naší dlouholeté zkušenosti nabízíme pacientům nejmodernější technologie, vřelý a milý personál.

     • Po - Neotevírací doba

     Historie kliniky

     Vyšetření

     MR vyšetření je určeno hlavně pro odbornosti neurologie, neurochirurgie, gastroenterologie, gynekologie, ortopedie a onkologie. U dětí je nutná přítomnost jednoho z rodičů.

     • Mozek

     • Páteř

     • Rameno

     • Loket

     • Zápěstí

     • Kyčel

     • Koleno

     • Hlezno

     • Břicho

     • Pánev

     Mozku a páteře

     Mozku a páteře

     ORL

     Krku a baze lební

     MSK

     Kloubů

     Končetin

     Paže, předloktí, stehna, bérce

     Břicha

     Játra, žlučové cesty, ledviny, tenké střevo

     Pánve

     MR prostaty, konečníku, dělohy, atd.

     Plodu a placenty

     Plodu a placenty

     Pro děti

     Jak připravit dítě

     Pojišťovny

     Vyšetření magnetickou rezonancí je hrazeno zdravotními pojišťovnami.

     Oborová zdravotní pojišťovna

     Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

     Revirní bratrská pojišťovna

     Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

     Vojenská zdravotní pojišťovna

     Všeobecná zdravotní pojišťovna

     Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA

     Ceník pro samoplátce

     Ceník zde

     Často se ptáte

     O magnetické rezonanci

     • 01 Co je to magnetická rezonance?

      Magnetická rezonance (MR), magnetic resonance imaging (MRI), je moderní diagnostická a zobrazovací metoda. Vyšetření není bolestivé ani škodlivé pro lidský organismus. Do praxe bylo uvedeno v roce 1982. K jeho vývoji významně přispěli americký chemik Paul Lauterbur a britský fyzik Peter Mansfield. Za svoji práci získali v roce 2003 Nobelovu cenu. MR v současnosti patří mezi nejsložitější a nejdražší diagnostické zobrazovací metody.

     • 02 Jaký je princip?

      Princip magnetické resonance spočívá ve sledování a interpretaci signálů, které vysílají protony v magnetickém poli. Ze všech prvků je v lidském těle nejčastěji zastoupen vodík, využívá se tedy nejvíce pro zobrazení. Přístroj kolem Vás vytvoří silné magnetické pole, které pohyb protonů ustálí v ose magnetu. Poté přístroj vyšle zvolené radiofrekvenční impulsy – elektromagnetické vlny. Jejich působením dojde k tak zvané rezonanci s protony o stejné frekvenci pohybu. Pokud vnější elektromagnetické pole přestane působit, vrací se jádro do klidové polohy a na přiložené cívce indikuje napětí. Výkonné počítače převádí takový naměřený signál na digitální obraz Vašich vnitřních orgánů.

     • 03 Jak vypadá MR přístroj?

      Přístroj pro magnetickou rezonanci tvoří obrovský magnet ve tvaru tunelu a pohyblivé vyšetřovací lůžko. Součástí celého zařízení je vyhodnocovací systém a obslužný pult ve vedlejší místnosti.

     • 04 Kdy se vyšetření používá?

      Využití MR je velmi široké, od klasického zobrazení centrální nervové soustavy po zobrazení cév, kloubů, orgánů břicha, pánve či další speciální techniky jako MR spektroskopie, funkční MR mozku, MR zobrazení difúze atd.

      Zobrazení měkkých tkání, jako je mozková a míšní tkáň, svaly, šlachy, klouby a jiné, je mnohem podrobnější a zřetelnější než při vyšetření jinými metodami. Pomocí MR může lékař tyto procesy navíc přesně lokalizovat. Kromě velikosti se dozví jaký je jejich vztah k ostatním orgánům. Vedle klasických řezů umožňuje MR zobrazit i trojrozměrné modely vyšetřovaných částí těla. To přispívá k lepší prostorové orientaci při rekonstrukci poraněných kloubů nebo plánování náročné operace.

     • 05 Jaké jsou výhody?

      MR má velký význam pro časnou diagnostiku nádorů. Vyšetření není bolestivé ani škodlivé pro lidský organismus. MR nepoužívá radiační záření.

      Magnetická rezonance nepoužívá na rozdíl od RTG vyšetření kontrastní látky obsahující jód. MR kontrastní látky (paramagnetické) způsobují mnohem méně alergických reakcí než jodové kontrastní látky používané při běžném rentgenovém a CT vyšetření.

     • 06 Kdy vyšetření není vhodné?

      Silné magnetické pole může poškodit, změnit umístění všech kovových předmětů, které vám kdy byly vpraveny do těla, a to nejspíše účelově při některém z předešlých operačních výkonů. Vyšetření pomocí MR nelze provádět u osob s některými typy elektronických nebo kovových implantátů, případně cizích těles. Proto je důležité pravdivě vyplnit dotazník a personál včas na tyto skutečnosti upozornit!

      Především nelze vyšetřovat pacienty s kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem (ICD), poněvadž hrozí vážné poškození jeho funkce, případně závažná až život ohrožující porucha srdečního rytmu. Dále nelze vyšetřit pacienty s kochleárním implantátem či kovovou šponou v oku, střepinou či projektilem. Osoby s kovovými cévními svorkami po operaci mozkových tepenných aneuryzmat (výdutí) lze vyšetřit pomocí MR jen za přísně specifikovaných podmínek. S omezením lze pak i pacienty s kovovou náhradou kloubu,  svorkou v těle, umělou srdeční chlopní. Ve většině případů chirurgem zavedené svorky, šrouby a dlahy nejsou problémem, pokud jsou v těle déle než 2 měsíce.

      Kovové zubní výplně a rovnátka obvykle vyšetření nijak nebrání, mohou ale způsobit deformace obrazu při vyšetření mozku nebo v oblasti obličeje a znehodnotit tak výsledný obraz.

      Barviva používaná při tetování nebo líčidla okolo očí mohou obsahovat kysličníky železa a mohou se při vyšetření zahřívat.

      Vyšetření magnetickou rezonancí se zpravidla neprovádí v prvních 12-ti týdnech těhotenství.

     • 07 Trpím strachem ze stísněných prostor

      Díky moderním skenerům je dnes možná (u většiny vyšetření) poloha pacienta s hlavou mimo skener, tedy pozice, kdy nohy projíždí skenerem, ale hlava pacienta nikoli.

      Výjimkou jsou:
      MR vyšetření mozku, krku, krční páteře, loketního a ramenního kloubu.
      Zde je stále pacient uložen s hlavou ve skeneru.

      Pokud má pacient klaustrofobii, může si vzít (samozřejmě po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem,) před vyšetřením anxiolytika. Po vyšetření je však nutný doprovod další osoby.

      Na našem pracovišti neprovádíme MR vyšetření v celkové anestezii.

     • 08 Vejdu se do skeneru?

      Běžný průměr gantry/tunelu je 60 cm. Nosnost skeneru je 150kg. Pokud máte obavu, že se nevejdete do skeneru, stačí upozornit na tuto skutečnost při rezervaci termínu a budete vyšetřeni v přístroji Ingenia, který má průměr 70cm.

      V případě, že se pacient do tunelu MR přístroje nevejde, doporučuje se provedení vyšetření na tzv. otevřeném MR přístroji, ale kvalita jimi získaného obrazu může kolísat. Protože tyto otevřené přístroje nedosahují kvality tunelovitých přístrojů, je v našem zařízení pouze uzavřený MR systém.

     • 09 Mohu na vyšetření, když jsem těhotná?

      Vyšetření není na principu rentgenových paprsků. U elektromagnetické energie, která se při MR používá, nebyly dosud prokázány škodlivé biologické účinky. Přesto se raději vyhýbáme vyšetření těhotných žen v prvních třech měsících těhotenství, s výjimkou pouze jasně odůvodněných případů. MR vyšetření s kontrastní látkou se u těhotných pacientek neprovádíme.

     • 10 Kojím, mohu podstoupit MR vyšetření?

      Nativně lze vyšetřovat kojící ženy na MR bez omezení.

      Pozor u vyšetření s kontrastní látkou. Podaná gadoliniová kontrastní látka nitrožilně přechází do mateřského mléka. Protože miminko obtížně vylučuje tuto látku, doporučuje se před vyšetřením odstříkat mateřské mléko do zásoby a po vyšetření 24 hodin nekojit, ale mléko odstříkávat, aby se prsní žlázy pročistily. Po tuto dobu se podává miminku mléko odstříkané před vyšetřením, tedy před aplikací kontrastní látky.

     O samotném vyšetření

     • 01 Mohu mít při MR vyšetření rovnátka?

      MR vyšetření lze provádět i u pacientů s nasazenými fixními rovnátky. Přítomnost kovu v blízkosti vyšetřované oblasti však obrazy znehodnocuje, proto je nutné před vyšetřením mozku, obličeje nebo krční páteře odejmou ty části rovnátek, které jsou odnímatelné. Toto provede váš ortodontista. Pevně fixované části, jako jsou zámky lepené na zubech zůstávají, odnímá se většinou silný drát, který zámky spojuje. Při MR vyšetření vzdálených oblastí jako je např. kolene, pánve, nebo bederní páteře se rovnátka upravovat nemusí.

     • 02 Co vzít s sebou na vyšetření?

      Řádně vyplněnou žádanku (poukaz) na vyšetření a platnou kartičku pojištěnce.

      K MR vyšetření je vhodné dodat předcházející obrazovou i písemnou dokumentaci týkající se vyšetřované oblasti.

     • 03 Je nutný doprovod další osoby?

      U zdravotně hendikepovaných nemocných je vítán doprovod další osoby, která je doprovodí na pracoviště a postará se o ně po vyšetření.
      U dětí je vždy nutná přítomnost jednoho z rodičů.

     • 04 Jak se připravit na vyšetření?

      K vyšetření MR většinou není nutná žádná speciální příprava. K vyšetření mozku a obličejové části (vedlejší dutiny nosní, očnice, atd.) přicházejte bez nalíčení, bez řasenek, make-upu, pudrů, vlasových gelů, laků apod.

      Výjimkou je MR vyšetření břicha a pánve, kdy pacient lační minimálně 3-4 hodiny před vyšetřením.

      Před MR vyšetřením placenty prosím nechoďte na toaletu, je zapotřebí mít plný močový měchýř.

      Speciální dietní příprava je zapotřebí před vyšetřením MR enterografie.

     • 05 Mám dorazit na vyšetření dříve?

      Doporučujeme nechat si dostatečnou časovou rezervu na cestu k nám. Před samotným vyšetřením je potřeba vyplnit informovaný souhlas s vyšetřením na magnetické rezonanci.

      Pokud jde o vyšetření tenkého střeva (MR enterografii) je nutné dorazit o 90minut dříve, před samotným vyšetřením.

       

     • 06 Je dodržen čas vyšetření?

      Někdy se může stát, že pacient není vyšetřen v objednaný čas. Skutečně se maximálně snažíme dodržovat časy objednání. Bohužel mohou nastat nepředvídatelné situace, kdy se čas objednání může změnit. Nejčastěji se tak děje kvůli náročností vyšetření pacienta před Vámi, kdy je na jeho vyšetření potřeba více času, než bylo původně plánováno. Tuto situaci nejsme schopni předem ovlivnit. Ponechejte si proto prosím, dostatečnou časovou rezervu v případě, že poté někam spěcháte.

     • 07 Co se děje těsně před vyšetřením?

      Po příchodu na naše pracoviště pacient předá sestřičce žádanku na MR vyšetření spolu s platnou kartičkou pojištěnce. Následně vyplní informovaný souhlas s MR vyšetřením (za neplnoleté vyplní tento informovaný souhlas zákonný zástupce).
      Po vstupu do přípravné kabiny je pacient vyzván k odložení svrchního oděvu, abychom vyloučili přítomnost jakéhokoli kovového předmětu v magnetickém poli. Zároveň je nutné odložit zubní protézu, naslouchadla, protetické pomůcky, podprsenku, opasek, paruku, vlásenky, pinety, vlasové jehlice, kovové mince, klíče, hodinky, kreditní karty, náprsní tašky, brýle, mobilní telefony, zbraně, prsteny a šperky apod.
      Po splnění výše uvedených úkonů je pacient uveden do vyšetřovny, kde již působí magnetické pole. Zde je uložen na pohyblivý stůl a přemístěn do tunelu přístroje. Vyšetření trvá zhruba 20-40 minut. Proto je důležité zaujmout pohodlnou polohu a úplně se uvolnit.

     • 08 Bude tam hluk?

      V průběhu vyšetření se obvykle ozývají nepříjemné zvuky připomínající bouchání, údery kladiva. Je to přirozený důsledek běhu přístroje a není třeba se jím znepokojovat. Pacientovi i jeho doprovodu jsou vždy poskytnuty chrániče sluchu.

     • 09 Co budu cítit během vyšetření?

      MR vyšetření je nebolestivé, ale někteří pacienti se mohou cítit nepohodlně, protože musí určitou dobu velmi klidně ležet. Někteří mohou mít pocit strachu z uzavřeného prostoru, mohou mít i pocit tepla ve vyšetřované oblasti. Tento pocit je normální, ale pokud by pacienta obtěžoval, měl by informovat vyšetřující personál.
      Po celou dobu vyšetření je tunel zásobován čerstvým vzduchem z ventilátoru a během vyšetření je pacient v neustálém spojení s vyšetřujícím personálem. Slouží k tomu dorozumívací zařízení a signalizace pomocí tlačítka (balónku), který má každý pacient během vyšetření v dlani.

      Přestože může být vyšetření zdlouhavé, je pro jeho zdárný průběh a pro získání jasných obrázků důležité, aby se pacient se nehýbal a ležel klidně.

     • 10 Jak dlouho vyšetření trvá?

      Běžné MR vyšetření sestává z několika sekvencí (typů měření), které trvají každá zhruba dvě až šest minut. Při každé sekvenci jsou pořízeny řezy lidským tělem v jedné z několika možných rovin (např. zprava doleva, zepředu dozadu či shora dolů).

      Vyšetření trvá zhruba 20-40 minut. Speciální vyšetření mohou být i delší. Proto je důležité zaujmout pohodlnou polohu a úplně se uvolnit.

     • 11 Je nějaké omezení po vyšetření ?

      Po vyšetření můžete odejít a není nutné dodržovat žádný speciální režim. MR vyšetření Vás ani vaše dítě nijak neomezí v obvyklém způsobu života.

      Výjimkou je MR enterografie. Po vyšetření je velmi důležitá následná hydratace pacienta. Je zapotřebí určitá opatrnost po vyšetření, kdy může mít pacient (i opožděně) pocity napětí v břiše a výrazné nucení na stolici. Je proto lépe se asi 1-2 hodiny zdržovat v dosahu toalety.

     • 12 Dostanu hned výsledky?

      Výsledky vyšetření nejsou ihned po vyšetření k dispozici. Výsledkem vyšetření je několik stovek obrázků a jejich hodnocení je časově náročné, v případě komplikovaného nálezu je žádoucí zhodnotit výsledek více odborníky.

      Výsledky jsou dostupné nejpozději během několika dní. Pokud váš ošetřující lékař nepůsobí na Klinice JL, jsou mu výsledky zaslány poštou do 14 dnů. Před vyšetřením je možné, na našem pracovišti podepsat souhlas s odesláním výsledků vyšetření i na soukromý mail pacienta. Nebo si lze výsledky osobně vyzvednout na našem pracovišti.

      Obrazová dokumentace se uchovává v digitální podobě. Snímky lze zdarma odeslat do nemocnice/zařízení, které Vaše vyšetření indikovalo. Zasílání snímků probíhá pomocí sítě ePACS nebo Redimed.
      Za poplatek, lze vytvořit bezprostředně po ukončení vyšetření kopii zhotovených snímků na CD.

     Není se čeho obávat

     Podívejte se na zkušenosti našich pacientů s magnetickou rezonancí

     01 Pro děti 7-18 let

     Přehrát

     02 Pro dospělé 18-63 let

     Přehrát

     03 Pro seniory 63 a více

     Přehrát

     Jak to u nás vypadá

     Videoprohlídka

     Přehrát

     Kontakt

     Ordinační hodiny

     PO 07:00 - 21:00
     ÚT 07:00 - 21:00
     ST 07:00 - 21:00
     ČT 07:00 - 21:00
     07:00 - 21:00
     SO 07:00 - 21:00
     NE 07:00 - 21:00

     * jinak dle telefonické domluvy se sestrou

     Klinika JL-MR
     V Hůrkách 1296/10,
     Praha 13
     Ukázat na mapě

     Objednejte se
     prostřednictvím kontaktního formuláře

     (+420) 232 232 300
     Neslouží k objednání

     info@kjl-mr.cz
     Neslouží k objednání

     Nahoru